Overslaan naar content

BLOG

Hoe we allemaal profiteren van toegankelijk design

Inclusief design

Deze blog is geschreven door Thomas Vlaar, Senior UX/UI Designer bij Triple.

Onlangs mocht ik een Triple Talk te geven over het onderwerp van toegankelijk design. Als digitale ontwerper bij Triple heb ik meer dan 6,5 jaar ervaring in het werken op het gebied van gebruikerservaring (UX). Ik wil het belang van toegankelijk design benadrukken en hoe dit niet alleen mensen met een handicap ten goede komt, maar ook de algehele gebruikerservaring voor iedereen verbetert. Als architecten van de digitale wereld is het onze verantwoordelijkheid om inclusieve digitale ervaringen te ontwerpen en te creëren die toegankelijkheid voor alle gebruikers prioriteren. Ten eerste moeten we het idee aanpakken dat meer toegankelijke projecten betere en meer inclusieve projecten zijn. Door mensen met een handicap buiten beschouwing te laten, missen we de kans om digitale ervaringen te creëren die door een breder publiek gewaardeerd kunnen worden. Om dit punt te benadrukken, begon ik mijn presentatie door mijn excuses aan te bieden aan degenen in het publiek voor het gebrek aan toegankelijkheid in de fysieke ruimte zelf - een herinnering dat er nog werk te doen is om bewustzijn te vergroten en actie te ondernemen. Om het verschil tussen offline en online toegankelijkheid te illustreren, deelde ik het voorbeeld van Lowlands, een Nederlands muziekfestival. Terwijl veel festivalorganisatoren aanzienlijke inspanningen leveren om hun fysieke locaties toegankelijk te maken voor iedereen, schieten websites vaak nog tekort op het gebied van toegankelijkheid. Denk aan moeilijke navigatiestructuren, overmatige beweging en onleesbare typografie. Dit scherpe contrast tussen offline en online toegankelijkheid dient als een herinnering dat we de kloof moeten overbruggen en inclusiviteit op alle digitale platforms moeten waarborgen.

Geef prioriteit aan toegankelijkheid voor een betere gebruikerservaring

Waarom zouden we ons druk maken om digitale toegankelijkheid? Het antwoord is eenvoudig: als we willen dat meer mensen onze producten gebruiken, ervan genieten en ervaren, moeten we prioriteit geven aan toegankelijkheid. Alleen al in Nederland zijn er ongeveer 4,5 miljoen mensen met een of andere vorm van handicap, waaronder cognitieve-, leeftijdsgerelateerde-, visuele- en auditieve beperkingen. Het is belangrijk op te merken dat handicaps in verschillende vormen voorkomen. We denken vaak aan een handicap als permanent, maar het is heel belangrijk om te beseffen dat we allemaal op een bepaald moment te maken kunnen krijgen met tijdelijke handicaps, zoals een gebroken arm in het gips, of situatiegebonden handicaps, zoals een ouder die een baby vasthoudt. Dus de groep mensen die baat hebben bij toegankelijkheid is veel breder dan we vaak beseffen - het strekt zich uit voorbij degenen in rolstoelen. Naast wettelijke vereisten is het toegankelijk maken van onze digitale producten gewoon de juiste keuze om te maken. Het stelt ons in staat om een inclusievere en rechtvaardigere samenleving te creëren waarin iedereen gelijke toegang heeft tot informatie en kansen.

Laat me wat oogopenende statistieken delen die de betekenis van digitale toegankelijkheid benadrukken: een enquête onder Nederlandse iOS-gebruikers toonde aan dat maar liefst 45% van hen een of meer toegankelijkheidsinstellingen heeft ingeschakeld op hun telefoons. Bovendien vertrouwt 88% van de visueel gehandicapte gebruikers op mobiele schermlezers om digitale inhoud te kunnen raadplegen. Enkele van de meest voorkomende problemen met digitale toegankelijkheid zijn een laag contrast, ontbrekende alternatieve tekst voor afbeeldingen, lege links en knoppen, ontbrekende labels en meer (zoals gerapporteerd door WebAim.org).

Praktische tips om toegankelijkheid te verbeteren

Om deze problemen aan te pakken, heb ik enkele praktische tips over hoe digitale toegankelijkheid toe te passen:

  • Gebruik goed contrast, niet alleen rekening houdend met het feit dat gebruikers mogelijk toegang hebben tot inhoud op hun telefoons in heldere omgevingen zoals direct zonlicht, maar kleurcontrast heeft over het algemeen invloed op de leesbaarheid en gebruikerservaring van je inhoud.

  • Voeg beschrijvende tekst toe voor schermlezers, inclusief alternatieve attributen (alt-tags) voor afbeeldingen. Op deze manier weten gebruikers met een visuele beperking welke afbeeldingen de inhoud van je website of app ondersteunen. Geef daarnaast links en knoppen een passende naam voor schermlezers en voorzie ze van duidelijke en beschrijvende teksten. Een goede samenwerking tussen designers, developers en QA engineers is hierbij belangrijk om de toegankelijkheid te waarborgen.

  • Geef met labels aan om verwachte invoer voor tekstvelden aan te geven en geef voorbeelden om schermlezers te helpen. Gebruik bijvoorbeeld labels om aan te geven welke informatie de gebruiker moet invoeren (bijv. Startdatum of Einddatum) en een tijdelijke aanduiding om aan te geven welke notatie u van hen verwacht (bijv. DD-MM-JJJJ). Als alternatief kun je een voorbeeld geven (bijvoorbeeld voor een e-mailadres: john@doe.com).

  • Bepaal de taal door een taalattribuut te gebruiken in de code op het HTML-element, zodat schermlezers de inhoud nauwkeurig kunnen interpreteren.

Hoewel deze maatregelen misschien eenvoudig en relatief eenvoudig lijken, spelen ze een cruciale rol bij het verbeteren van de toegankelijkheid.

Als ontwerpers hebben we de kracht om keuzes te maken die de algehele gebruikerservaring ten goede komen. Hier zijn nog enkele aanvullende overwegingen:

  • Geef gebruikers voldoende tijd, vooral tijdens processen zoals het kopen van kaartjes. Sommige gebruikers hebben mogelijk langzamere internetverbindingen of hebben meer tijd nodig om informatie te verwerken vanwege cognitieve behoeften.

  • Implementeer donkere en lichte modi (dark en light mode) om comfort te bieden en mensen met visuele beperkingen te helpen bij het lezen van inhoud.

  • Bied meerdere contactopties aan om diverse voorkeuren tegemoet te komen. Bijvoorbeeld, Generatie Z geeft misschien de voorkeur aan chatten, terwijl oudere personen mogelijk de voorkeur geven aan telefoongesprekken.

  • Houd rekening met verschillende fobieën en bied opties om deze te verminderen. Bijvoorbeeld, we kunnen gebruikers met arachnofobie (angst voor spinnen) de mogelijkheid geven om deze enge spinnen in een spel te vervangen door sympathieke personages.

Het gebruik van AI om de toegankelijkheid te verbeteren

AI-technologie kan een steeds belangrijkere rol spelen bij toegankelijkheid. Een goed voorbeeld hiervan is de Be My Eyes-app, die visueel gehandicapte personen verbindt met vrijwilligers die hulp bieden via videogesprekken. AI-technologie heeft nu de beschikbare ondersteuning uitgebreid door virtuele assistenten te integreren, waardoor de afhankelijkheid van beschikbare vrijwilligers wordt verminderd. Deze virtuele assistenten kunnen al helpen bij eenvoudige taken zoals het navigeren door metrostations, het lezen van labels in winkels en het bieden van realtime hulp aan visueel gehandicapte gebruikers. Het potentieel van AI om de toegankelijkheid te verbeteren is werkelijk opmerkelijk.

Waarom zouden we ons allemaal druk moeten maken om toegankelijk ontwerp?

Zodra een klant of gebruiker met een beperking aan boord is, is de kans groter dat ze loyaal zijn aan je website en merk dan anderen. Door toegankelijkheid te omarmen, vervullen we niet alleen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar krijgen we ook loyale gebruikers die onze inzet voor inclusiviteit waarderen. Wanneer een product wordt ontworpen met toegankelijkheid in gedachten, bereikt het een breder publiek en biedt het een betere gebruikerservaring voor iedereen. Dit leidt op zijn beurt tot een hogere omzet en klantloyaliteit. Toegankelijk ontwerp betekent beter ontwerpen voor meer mensen en het levert de voordelen van inclusiviteit op.

Vooruitkijkend ben ik vastbesloten om mijn collega's bij Triple te helpen bij het toepassen van toegankelijke designprincipes. Door design- en development keuzes ter discussie te stellen en te pleiten voor elementen zoals voldoende contrast, lettergrootte, ruimte, logische hiërarchie en begrijpelijke navigatie, geloof ik dat we meer toegankelijke digitale ervaringen voor iedereen kunnen creëren. Hoewel het implementeren van toegankelijkheidsfuncties mogelijk extra tijd en budget vereist, is het een waardevolle investering. Vanaf 2025 zal een Europese standaard voor toegankelijkheid in e-commerce worden geïmplementeerd, waardoor toegankelijkheid de standaardpraktijk wordt. Het is nu gemakkelijker om te implementeren dan om bestaande sites later aan te passen.

Samenvattend is toegankelijk ontwerp een cruciaal aspect van de digitale wereld. Door rekening te houden met de behoeften van mensen met een handicap en digitale toegankelijkheidsprincipes toe te passen, kunnen we betere producten en ervaringen creëren voor iedereen. Laten we streven naar een digitale wereld die echt iedereen verwelkomt en ondersteunt. Samen kunnen we het verschil maken.

Meer verhalen van Tripelaars

SXSW 2023: AI, Interactieve content en de menselijke maat

Erik van Schalkwijk

Cross cultureel design: ontwerpen voor andere culturen dan die van jezelf

Anna Koopmans

NSSPAINX 2022: Toegankelijkheid in app ontwikeling

Mart Zonneveld